Giỏ hàng
Lượt truy cập
001273992
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng nghiên cứu và phát triễn (R&D)
Chi nhánh TP.HCM
Trang chủCổ đông và chứng khoán
THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
Cập nhật :Thứ bảy, 30-3-2019
THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
Thời gian: 8H00 ngày thứ tư, 10 tháng 04 năm 2019
Địa điểm: Hội trường Cty CP Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TPTA Long An
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2018
Cập nhật :Thứ sáu, 22-6-2018
Kính gửi: Quý cổ đông của Công Ty CP Dược Vacopharm 1 Tỷ lệ chi trả: 10% vốn điều lệ 2 Thời gian chi trả: Từ ngày 25/05/2018 3 nơi nhận: Phòng tài chính công ty cp dược Vacopharm, số 59 Nguyễn Huệ Phường 1 TPTA Long An

THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Cập nhật :Thứ hai, 7-5-2018
THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
Thời gian: 8H00 ngày thứ tư, 16 tháng 05 năm 2018
Địa điểm: Hội trường Cty CP Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TPTA Long An
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
Cập nhật :Thứ bảy, 27-5-2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
Thời gian : 8H00 ngày thứ tư, ngày 07 tháng 06 năm 2017
địa điểm : Hội trường Cty CP Dược Vacopharm. 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Tân An tỉnh Long An
thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2016
Cập nhật :Thứ tư, 30-11-2016
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2016
kính gửi : Quý cổ đông của công ty cổ phần dược vacopharm
1 tỷ lệ chi trả : 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt, tương ứng 1.500 đồng/cổ phần
2 Thời gian chi trả: Từ ngày 01/12/2016
3 Nơi nhận: Phòng tài chính công ty cổ phần dược Vacopharm, số 59 Nguyễn Huệ Phường 1 TP Tân An tỉnh Long An

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC 2016
Cập nhật :Thứ tư, 30-11-2016
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC 2016
Kính gửi : Quý Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Dược Vacopharm
Nay Hội đồng quản trị Công Ty thông báo đến quý cổ đông :
1 Thời gian chốt danh sách cổ đông : 16H00 ngày 29/11/2016
2 Mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
3 Tỷ lệ cổ tức: 15%/năm
4 Thời gian dự kiến trả cổ tức: 01/01/2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI NGÀY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
Cập nhật :Thứ năm, 2-6-2016
Thời gian tổ chức Đại hội: 14H00 ngày thứ sáu, 10 tháng 06 năm 2016.
Địa điểm tổ chức Đại hội, nội dung Đại hội và những vấn đề cần quan tâm: được thực hiện theo thông báo số 5152/TB-VCP ngày 27/05/2016. ...............

THÔNG BÁO THAM DỰ CUÔC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
Cập nhật :Thứ hai, 30-5-2016

THÔNG BÁO THAM DỰ CUÔC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vacopharm trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
Thời gian: 8H00 ngày thứ năm, ngày 09 tháng 06 năm 2016
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành Phố Tân An, tỉnh Long An
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Dược Vacopharm.
......................................


BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Cập nhật :Thứ ba, 16-2-2016
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Cập nhật :Thứ ba, 16-2-2016
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1
Video
Khoáng chất - Vitamin
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM

Địa chỉ : 59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (0272).3.826.111, số fax (0272).3.82.22.44

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien