Giỏ hàng
Lượt truy cập
001348571
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng nghiên cứu và phát triễn (R&D)
Chi nhánh TP.HCM
Trang chủCác sản phẩm
VADOL 650 EXTRA
Giá : Gọi để biết
VADOL 650 EXTRA
Giá : Gọi để biết
VADOL 325_L
Giá : Gọi để biết
VADOL 325_DX
Giá : Gọi để biết
VADOL 325_DC
Giá : Gọi để biết
VADOL 325_D
Giá : Gọi để biết
VADOL 325_D
Giá : Gọi để biết
VADOL 325_D
Giá : Gọi để biết
VADOL 5
Giá : Gọi để biết
VADOL 5
Giá : Gọi để biết
VADIRAC
Giá : Gọi để biết
VADIRAC
Giá : Gọi để biết
VACO NISIDIN
Giá : Gọi để biết
VACO NISIDIN
Giá : Gọi để biết
SACENDOL E
Giá : Gọi để biết
SACENDOL E
Giá : Gọi để biết
SACENDOL
Giá : Gọi để biết
SACENDOL
Giá : Gọi để biết
SACENDOL
Giá : Gọi để biết
SACENDOL 250
Giá : Gọi để biết
SACENDOL 150
Giá : Gọi để biết
RANSPON
Giá : Gọi để biết
IBUPROFEN 400
Giá : Gọi để biết
IBUPROFEN 400
Giá : Gọi để biết
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM

Địa chỉ : 59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (0272).3.826.111, số fax (0272).3.82.22.44

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien