Giỏ hàng
Lượt truy cập
001379558
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng nghiên cứu và phát triễn (R&D)
Chi nhánh TP.HCM
Trang chủCổ đông và chứng khoán
MẪU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHỎAN
Cập nhật :Thứ ba, 25-5-2021
MẪU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHỎAN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2021
Cập nhật :Thứ tư, 19-5-2021
KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM. TỶ LỆ CHI TRẢ: 30% VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG TIỀN MẶT THỜI GIAN CHI TRẢ: TỪ NGÀY 20/05/2021 NƠI NHẬN: PHÒNG TÀI CHÍNH CÔNG CTY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM, SỐ 59 NGUYỄN HUỆ PHƯỜNG 1 TP TÂN AN TỈNH LONG AN. GHI CHÚ: QUÝ CỔ ĐÔNG KHI ĐẾN NHẬN CỔ TỨC VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 NGÀY ĐỂ CÔNG TY PHỤC VU QUÝ CỔ ĐÔNG ĐƯỢC CHU ĐÁO.

THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
Cập nhật :Thứ sáu, 31-7-2020
 
THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
Thời gian: 8H00 ngày thứ tư, 05 tháng 08 năm 2020
Địa điểm: Hội trường Cty CP Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TPTA Long An
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020
Cập nhật :Thứ sáu, 31-7-2020
GIY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

GIAY UY QUYEN THAM DU DAI HOI DONG CO DONG NAM 2020
Cập nhật :Thứ sáu, 31-7-2020
GIAY UY QUYEN THAM DU DAI HOI DONG CO DONG NAM 2020

PHIEU DONG GOP Y KIEN
Cập nhật :Thứ sáu, 31-7-2020
PHIEU DONG GOP Y KIEN

THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
Cập nhật :Thứ bảy, 30-3-2019
THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
Thời gian: 8H00 ngày thứ tư, 10 tháng 04 năm 2019
Địa điểm: Hội trường Cty CP Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TPTA Long An
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2018
Cập nhật :Thứ sáu, 22-6-2018
Kính gửi: Quý cổ đông của Công Ty CP Dược Vacopharm 1 Tỷ lệ chi trả: 10% vốn điều lệ 2 Thời gian chi trả: Từ ngày 25/05/2018 3 nơi nhận: Phòng tài chính công ty cp dược Vacopharm, số 59 Nguyễn Huệ Phường 1 TPTA Long An

THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Cập nhật :Thứ hai, 7-5-2018
THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
Thời gian: 8H00 ngày thứ tư, 16 tháng 05 năm 2018
Địa điểm: Hội trường Cty CP Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TPTA Long An
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
Cập nhật :Thứ bảy, 27-5-2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
Thời gian : 8H00 ngày thứ tư, ngày 07 tháng 06 năm 2017
địa điểm : Hội trường Cty CP Dược Vacopharm. 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Tân An tỉnh Long An
thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

1
Video
Khoáng chất - Vitamin
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM

Địa chỉ : 59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (0272).3.826.111, số fax (0272).3.82.22.44

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien