Giỏ hàng
Lượt truy cập
001334675
Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng nghiên cứu và phát triễn (R&D)
Chi nhánh TP.HCM
Trang chủCổ đông và chứng khoán
THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
Cập nhật :Thứ sáu, 31-7-2020
 
THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
Thời gian: 8H00 ngày thứ tư, 05 tháng 08 năm 2020
Địa điểm: Hội trường Cty CP Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TPTA Long An
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020
Cập nhật :Thứ sáu, 31-7-2020
GIY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

GIAY UY QUYEN THAM DU DAI HOI DONG CO DONG NAM 2020
Cập nhật :Thứ sáu, 31-7-2020
GIAY UY QUYEN THAM DU DAI HOI DONG CO DONG NAM 2020

PHIEU DONG GOP Y KIEN
Cập nhật :Thứ sáu, 31-7-2020
PHIEU DONG GOP Y KIEN

THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
Cập nhật :Thứ bảy, 30-3-2019
THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
Thời gian: 8H00 ngày thứ tư, 10 tháng 04 năm 2019
Địa điểm: Hội trường Cty CP Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TPTA Long An
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2018
Cập nhật :Thứ sáu, 22-6-2018
Kính gửi: Quý cổ đông của Công Ty CP Dược Vacopharm 1 Tỷ lệ chi trả: 10% vốn điều lệ 2 Thời gian chi trả: Từ ngày 25/05/2018 3 nơi nhận: Phòng tài chính công ty cp dược Vacopharm, số 59 Nguyễn Huệ Phường 1 TPTA Long An

THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Cập nhật :Thứ hai, 7-5-2018
THÔNG BÁO THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
Thời gian: 8H00 ngày thứ tư, 16 tháng 05 năm 2018
Địa điểm: Hội trường Cty CP Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TPTA Long An
Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
Cập nhật :Thứ bảy, 27-5-2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
Thời gian : 8H00 ngày thứ tư, ngày 07 tháng 06 năm 2017
địa điểm : Hội trường Cty CP Dược Vacopharm. 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Tân An tỉnh Long An
thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Cty CP Dược Vacopharm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2016
Cập nhật :Thứ tư, 30-11-2016
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIA CỔ TỨC NĂM 2016
kính gửi : Quý cổ đông của công ty cổ phần dược vacopharm
1 tỷ lệ chi trả : 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt, tương ứng 1.500 đồng/cổ phần
2 Thời gian chi trả: Từ ngày 01/12/2016
3 Nơi nhận: Phòng tài chính công ty cổ phần dược Vacopharm, số 59 Nguyễn Huệ Phường 1 TP Tân An tỉnh Long An

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC 2016
Cập nhật :Thứ tư, 30-11-2016
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC 2016
Kính gửi : Quý Cổ đông của Công Ty Cổ Phần Dược Vacopharm
Nay Hội đồng quản trị Công Ty thông báo đến quý cổ đông :
1 Thời gian chốt danh sách cổ đông : 16H00 ngày 29/11/2016
2 Mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
3 Tỷ lệ cổ tức: 15%/năm
4 Thời gian dự kiến trả cổ tức: 01/01/2017

1
Video
Khoáng chất - Vitamin
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM

Địa chỉ : 59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (0272).3.826.111, số fax (0272).3.82.22.44

chung cu times city, to chuc su kien, tai zalo , tai facebook, cuoi hoi tron goi, to chuc su kien