Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

    + Doanh nghiệp được thành lập từ năm 1975 qua các tên: Cty Dược phẩm cấp II Long An, Xí nghiệp Liên hợp Dược Long An, Cty Dược và Vật Tư Y tế Long An;
    + Ngày 20/06/2006 đổi tên thành Cty Cổ Phần Dược Vacopharm từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, với vốn điều lệ 18 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến nay vốn điều lệ Công ty là 52.5 tỉ đồng.
    + Được nhà nước tặng Huân chương lao động hạng 2 và Huân chương lao động hạng 3 và nhiều cờ thi đua, bằng khen của Trung ương và UBND tỉnh Long An, do hoàn thành xuất sắc hoạt động sản xuất kinh doanh.

     

    Zalo