Tin tức

Tin tức

Thông báo tuyển lao động 05/2023

Thông báo tuyển lao động 05/2023

Ngày đăng: 24/05/2023 10:59 AM

Vui Tết cùng người yếu thế

Vui Tết cùng người yếu thế

Ngày đăng: 02/02/2023 04:51 PM

Nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty cổ phần Dược Vacopharm đến thăm, tặng quà cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và các trại viên tại đây.

Vacopharm trao quà tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

Vacopharm trao quà tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

Ngày đăng: 02/02/2023 04:46 PM

Nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty cổ phần Dược Vacopharm đến thăm, tặng quà cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và các trại viên tại đây.

Thông báo tuyển lao động 07/2022

Thông báo tuyển lao động 07/2022

Ngày đăng: 20/07/2022 05:49 PM

Thông tư 08/2022/TT-BKHDT

Thông tư 08/2022/TT-BKHDT

Ngày đăng: 18/03/2023 08:44 AM

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 29/2020/TT-BYT

Thông tư 29/2020/TT-BYT

Ngày đăng: 29/08/2022 10:16 AM

Thông tư 29/2020/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng y tế ban hành, liên tịch ban hành

Thông tư 15/2019/TT-BYT

Thông tư 15/2019/TT-BYT

Ngày đăng: 29/08/2022 10:09 AM

Thông tư 15/2019/TT-BYT Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Ngày đăng: 29/08/2022 10:02 AM

Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Zalo