Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

  Là doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực liên quan đến sức khỏe con người, Công ty luôn thực hiện trách nhiệm với xã hội, thông qua:
  - Cung cấp sản phẩm đạt chất lượng cao. 
  - Đảm bảo cho cổ đông được hưởng khoản sinh lời an toàn, bền vững.
  - Môi trường làm việc cho người lao động thân thiện, đời sống ổn định.
  - Luôn tuân thủ về yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, an toàn vệ sinh lao động, phòng chóng cháy nổ, và các quy định của pháp luật.

   

  Zalo