Thông báo về việc tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2022

Thông báo về việc tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2022
Ngày đăng: 16/05/2022 10:26 AM

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vacopharm trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022.
  1.Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự
  1.1. Thời gian: 9h00 ngày thứ năm 26/05/2022.
  1.2. Địa điểm: Hội trường Cty CP Dược Vacopharm, 59 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Tân An, Long An.
  1.3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Cty Cổ Phần Dược Vacopharm
  2. Nội dung chính của Đại hội:
  2.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ: kết quả sản xuất kinh doanh năm  2020, 2021 và kế hoạch năm 2022;
  2.2. Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 đã được kiểm toán;
  2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, 2021;
  2.4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020, 2021, kế hoạch năm 2022;
  2.5. Tờ trình về việc chọn kiểm toán độc lập năm 2022;
  2.6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
  2.7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  3. Những vấn đề Quý cổ đông cần quan tâm:
  3.1. Thông báo này thay cho thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 của Cty CP Dược Vacopharm;
  3.2. Cổ đông có thể uỷ quyền số cổ phần sở hữu cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;
  3.3. Khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính). Trường hợp nhận uỷ quyền, phải mang theo giấy uỷ quyền (bản chính), giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính) của người ủy quyền;
  3.4. Các biểu mẫu (giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến, phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022) được đăng tải tại website Công ty Cổ phần Dược Vacopharm: www.vacopharm.com;
  3.5. Để công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự, uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ hoặc đóng góp ý kiến cho Đại hội trước 16 giờ ngày 24/5/2022 qua điện thoại: (072) 3821559 (gặp chị Vi - phòng Tài chính), Fax: 072 3822244, hoặc gửi phiếu đăng ký đến địa chỉ:
                          CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VACOPHARM
                      59 Nguyễn Huệ, P1, thành phố Tân An, Long An.
     Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vacopharm trân trọng thông báo./.

  Quý Cổ đông vui lòng tải file Thông báo TẠI ĐÂY
  File Giấy ủy quyền tải TẠI ĐÂY
  File Phiếu đóng góp ý kiến tải TẠI ĐÂY
  File Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 tải TẠI ĐÂY

  Zalo