Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Nghị định 63/2014/NĐ-CP
Ngày đăng: 29/08/2022 10:02 AM

    Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
    Tải file (bản word) tại đây.
    Tải file (bản pdf) tại đây.

    Zalo