Thông tư 08/2022/TT-BKHDT

Thông tư 08/2022/TT-BKHDT
Ngày đăng: 18/03/2023 08:44 AM

    Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
    Tải file (pdf) tại đây.

    Zalo